• Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Elestorp 7:9

Areim har byggt upp en volymhandelsportfölj bestående av livsmedelsbutiker och sk big boxes med fokus på väletablerade handelsplatser i mellanstora städer i Sverige.

I Fastigheten Elestorp 7:9 finns en butik med en ny handlare som har lång erfarenhet från branschen.

Fakta

Lediga lokaler

Söker du efter en lokal. Klicka här.
Lediga lokaler ›