• Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Gångaren 10

Nyrenoverade och moderna kontorslokaler

Fastigheten Gångaren 10, också känd som LindhagensPorten, ligger vid Lindhagensplan i närhet till på-­ och avfarterna till Essingeleden, dvs. på gränsen mellan det nya Västra Kungsholmen och de äldre delarna av Kungsholmen. Västra Kungsholmen är idag ett av Stockholms mest expansiva områden och totalt kommer cirka 35 000 arbetsplatser och 5 000 nya bostäder tillföras i området.

Fastigheten består av flera sammanbyggda huskroppar i två till sju våningar jämte två källarvåningar med i huvudsak garage. På baksidan av huvudbyggnaderna mot Lindhagensplan finns ett parkeringshus. Den första byggnaden uppfördes ursprungligen för bilförsäljning och service och så småningom marknadsfördes här bland annat Scania-Vabis och Volkswagen. Efter en första ombyggnad 1960 genomfördes en totalrenovering i början av 1990-­talet, då Securitas flyttade in i för dem skräddarsydda lokaler.

Fakta

Lediga lokaler

Söker du efter en lokal. Klicka här.
Lediga lokaler ›