• Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Styrmannen 31

Areim har byggt upp en volymhandelsportfölj bestående av livsmedelsbutiker och sk big boxes med fokus på väletablerade handelsplatser i mellanstora städer i Sverige.

Fastigheten Styrmannen 31 är mycket bra belägen i ett bostadsområde. En detaljplaneprocess pågår för att tillskapa byggrätter för bostäder. Byggrätt för 35-40 lägenheter (upp till 4 400 kvm BTA) beräknas vara på plats under H1 2014.

Fakta

Lediga lokaler

Söker du efter en lokal. Klicka här.
Lediga lokaler ›