• Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Sunnan 10

Areim har byggt upp en volymhandelsportfölj bestående av livsmedelsbutiker och sk big boxes med fokus på väletablerade handelsplatser i mellanstora städer i Sverige.

Fastigheten Sunnan 10 har ett centralt läge i Torekov. Planarbete pågår med kommunen för att tillskapa byggrätter för bostäder. Detaljplaneavtal förhandlas just nu med mål att detaljplanen vinner laga kraft under senare delen av 2014.

Fakta

Lediga lokaler

Söker du efter en lokal. Klicka här.
Lediga lokaler ›