• Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Valbo Backa 6:13

Areim har byggt upp en volymhandelsportfölj bestående av livsmedelsbutiker och sk big boxes med fokus på väletablerade handelsplatser i mellanstora städer i Sverige.

Fastigheten Valbo Backa 6:13 är belägen längs med väg 80/56, när E4:an, cirka 3 km väster om centrala Gävle.

Fakta

Lediga lokaler

Söker du efter en lokal. Klicka här.
Lediga lokaler ›