• Geografiskt område
  • Välj fastighet
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Lindhagensgatan 72-76, Stockholm

Fastigheten Gångaren 10, också känd som LindhagensPorten, ligger vid Lindhagensplan i närhet till på-­ och avfarterna till Essingeleden, dvs. på gränsen mellan det nya Västra Kungsholmen och de äldre delarna av Kungsholmen. Västra Kungsholmen är idag ett av Stockholms mest expansiva områden och totalt kommer cirka 35 000 arbetsplatser och 5 000 nya bostäder tillföras i området.

Fastigheten består av flera sammanbyggda huskroppar i två till sju våningar jämte två källarvåningar med i huvudsak garage. På baksidan av huvudbyggnaderna mot Lindhagensplan finns ett parkeringshus. Den första byggnaden uppfördes ursprungligen för bilförsäljning och service och så småningom marknadsfördes här bland annat Scania-Vabis och Volkswagen. Efter en första ombyggnad 1960 genomfördes en totalrenovering i början av 1990­talet, då Securitas flyttade in i för dem skräddarsydda lokaler.

Läs mer om vår fastighetsutveckling av LindhagensPorten ›

 

Kontakt

Jourärenden
(utanför kontorstid 17.00-07.00)
Tel:
08-657 77 20

Felanmälan (kontorstid)
Tel:
08-55 62 98 00
E-post: info@sefabgruppen.se

Övriga frågor

Uthyrningsansvarig
Per Sallmén
per.sallmen@areim.se

Teknisk förvaltning
(skötsel av fastigheten)
Markus Hörner, Sefabgruppen AB
Tel: 08-55 62 98 00

Hyresadministration
Helen Anckar, Newsec
Tel: 031-721 30 14

Felanmälan (kontorstid):

08-55 62 98 00

Lediga lokaler

Börjar ni växa ur era befintliga lokaler?
Se våra lediga lokaler ›