Areim tar in 1,6 miljarder SEK i ny fond
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Areim tar in 1,6 miljarder SEK i ny fond

2012-10-05 | Transaktioner

Areim har nyligen genomfört den första stängningen av sin nya fastighetsfond, Areim Fond IIAreim Fond 2 (Areim fastigheter II AB), med ett eget kapital på ca 1,6 miljarder SEK (190 miljoner Euro). Areim har fått förnyat förtroende från GIC (Government of Singapore Investment Corporation) och APG, vilka också investerat i Areims första fond. Dessutom har Fjärde AP-fonden valt att investera i fonden och tillsammans garanterar dessa investerare en kapitalbas på 1,6 miljarder kronor.

– Vi är oerhört stolta och glada över att ha kunnat stänga vår andra fond med kapital från både tidigare och nya investorer. Vi har fått förnyat förtroende från GIC och APG och Fjärde AP- fonden är en ny investerare, säger Leif Andersson, VD på Areim. Parallellt för vi diskussioner med fler investerare och beräknar att få in ytterligare ca 900 miljoner kronor, vilket kommer att ge fonden en total kapitalbas på 2,5 miljarder SEK.

Areim Fond IIAreim Fond 2 kommer att investera i Sverige, huvudsakligen i Stockholm, med fokus på utveckling av kontorsfastigheter samt investeringar i handelsfastigheter och bostadsprojekt. Fonden har en livslängd på åtta år med en treårig investeringsperiod och en total investeringsvolym om ca 6-7 miljarder SEK

– Att förvalta våra investerares kapital på bästa sätt i en fastighetsmarknad som de senaste åren präglats av osäkerhet är något vi känner stor respekt för, fortsätter Leif Andersson.

Areim Fond IAreim Fond 1 grundades i september 2007 och är nu, trots det osäkra läget i på fastighetsmarknaden, fullt investerad och levererar förväntad avkastning. Fonden innehar cirka 30 fastigheter i Sverige och ca 60 % av kapitalet är investerat i kontor, ca 30 % i handelsfastigheter, och resten utgörs av bostäder.

Kontaktperson Areim

Namn: Leif Andersson, VD Areim
Telefon: +46 70 454 65 20
E-post: leif[a]areim.se
Ladda ner v-card ›

Ladda ner pdf

Ladda ner pressmeddelandet Areim tar in 1,6 miljarder SEK i ny fond ›