Stort förvärv av Svenska Handelsfastigheter
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Stort förvärv av Svenska Handelsfastigheter

2012-10-16 | Areim

Svenska Handelsfastigheter har en inriktning mot volymhandelsfastigheter inom livsmedels- och sällanköpshandel i Sverige. Svenska Handelsfastigheter är ett gemensamt projekt mellan Areim och Möller & Partners som till övervägande del finansieras av Areim. På senare tid har Bo Liffner, fd VD Ica-Fastigheter, knutits till samarbetet. Sedan 2010 har Svenska Handelsfastigheter kontinuerligt förvärvat handelsfastigheter i Sverige.

Senaste förvärvet är en handelsportfölj med ett 20-tal ICA enheter varav cirka hälften finns i Mälardalen. I och med detta förvärv har Svenska Handelsfastigheter en portfölj med ett fastighetsvärde om drygt 2,2 miljarder kronor. Målsättningen är att kontinuerligt öka volymen inom de närmaste åren.

- 2010 arbetade vi gemensamt fram strategin att långsiktigt investera i volymhandel. Vi har sedan dess genomfört ett flertal affärer och är idag en av de ledande aktörerna inom segmentet. Målmedvetet identifierar vi tillsammans nya potentiella förvärv och ser stora möjligheter i både etablerade handelsplatser samt rena utvecklingsprojekt, säger Leif Andersson, VD för Areim.

Sedan start har Svenska Handelsfastigheter, i samråd med hyresgästerna, investerat över 100 miljoner kronor i utveckling av marknadsplatserna i portföljen.

-Vi arbetar långsiktigt för att skapa en plattform med handelsplatser som svarar mot de krav och behov våra hyresgäster har. En livskraftig handelsplats måste kunna tillgodose kundernas behov vilket det är det viktigaste för oss i vårt arbete med utvecklingen av våra fastigheter, säger Henrik Jussi-Pekka, VD för Möller & Partners.

Kontaktperson Areim

Namn: Leif Andersson, VD Areim
Telefon: +46 70 454 65 20
E-post: leif[a]areim.se
Ladda ner v-card ›

Kontaktperson

Namn: Henrik Jussi-Pekka, VD Möller & Partners
Telefon: +46 70 607 86 30
E-post: hjp[a]mpam.se

Ladda ner pdf