Areim Fond II satsar i Malmö - ny ägare till Hansa
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Areim Fond II satsar i Malmö - ny ägare till Hansa

2014-10-10 | Transaktion

Areim Fond II har förvärvat Hansa i centrala Malmö. Förvärvet omfattar två fastigheter bestående av butiker, kontorslokaler, bostäder samt garage om totalt 41 400 kvm. Hansa har ett historiskt starkt handelsläge i Malmö och befinner sig i en spännande utvecklingsfas som passar väl med Areim Fond IIs investeringsstrategi.

 - Hansa, som är Areim Fond IIs första förvärv i Malmö, har en bra mix av löpande kassaflöde och framtida möjligheter. Vi ser en stor utvecklingspotential inom främst handelssegmentet men även för kontor och bostäder, säger Mikael Hesselvall, ansvarig för transaktionen på Areim.

Hansa är det fjärde förvärvet i Areim Fond II. Affären genomförs i samarbete med HEA Property Partner som på Areims uppdrag kommer att ansvara för utveckling och förvaltning av Hansa.

- Areims ambition är att ytterligare stärka Hansa som handelsplats i centrala Malmö, säger Therese Rattik, VD på Areim. Att driva ett ombyggnadsprojekt av den här digniteten i centrala Malmö kräver kunskap och lokal närvaro. Vi är därför glada över samarbetet med HEA Property Partner. Tillsammans har vi goda kunskaper inom detaljhandel och stor erfarenhet av utveckling av handelsplatser.

Kontaktperson Areim

Namn: Therese Rattik
Telefon: +46 70 754 65 24
E-post: therese.rattik[a]areim.se
Ladda ner v-card ›