Infranode - Areims nya plattform för investeringar i infrastruktur
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Infranode - Areims nya plattform för investeringar i infrastruktur

2014-10-06 |

Areim har under drygt 10 år byggt upp en framgångsrik investeringsverksamhet inom fastigheter och förvaltar idag tillgångar för mer än 10 miljarder kronor. Att satsa på infrastrukturinvesteringar är ett naturligt nästa steg för investeringar inom reala tillgångar. Tillsammans skapar Areim och Infranode den första svenska specialiserade aktören för investeringar och rådgivning inom infrastruktur.

Infranode, som är ett dotterbolag till Areim, är en plattform för långsiktiga investeringar i infrastrukturprojekt i Norden och norra Europa. Teamet är Stockholmsbaserat och består av experter inom infrastruktur med bred erfarenhet, såväl lokalt som internationellt.

-Vi är mycket glada över att ha fått vårt nya dotterbolag på plats med ett erfaret team i ledningen för vår infrastruktursatsning, säger Leif Andersson, styrelseordförande på Areim.

Infranode startar sin verksamhet med en garanterad institutionell kapitalbas på 1,45 miljarder kronor och med en investeringshorisont på över 20 år.

Kontaktperson Areim

Namn: Leif Andersson
Telefon: +46 70 754 65 20
E-post: leif[a]areim.se
Ladda ner v-card ›