Areim och Skanska planerar ny stadsdel i Kista
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Areim och Skanska planerar ny stadsdel i Kista

2015-05-11 | Transaktion

Areim, Skanska och IBM har slutit avtal om utveckling av en modern, hållbar och levande stadsdel med ca 2 000 lägenheter, en blandning av hyresrätter, studentlägenheter och bostadsrätter. Avtalet är bindande men villkorat av att Stockholms Stad godkänner markanvisningsavtalet samt antar ny detaljplan för området.

Stadsdelen blir en fortsättning norrut på den kvartersstad som uppförs strax norr om Kista Gård och ambitionen är att länka samman stadsdelarna i området. För att stärka underlaget för handel, skolor och kollektivtrafik inom gångavstånd planeras en tät stadsdel.

Areim och Skanska bildar ett så kallat Joint Venture-bolag (JV) som förvärvar tomträtten Odde 1 av IBM i Kista och ansvarar för utvecklingen och investeringarna i den nya stadsdelen.

-          Det här är en intressant möjlighet för oss att vara med och utveckla en ny stadsdel, med goda förutsättningar för att skapa en långsiktig och levande stadsmiljö. Ett bra boende kommer att kunna erbjudas, oavsett om du är student, eller vill äga din egen bostad, säger Therese Rattik, VD på Areim.

Kontaktperson Areim

Namn: Therese Rattik
Telefon: +46 70 754 65 24
E-post: therese.rattik[a]areim.se
Ladda ner v-card ›

Ladda ner pdf

Ladda ner pressmeddelande › Areim och Skanska planerar ny stadsdel i Kista