Areim stänger sin tredje fond
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Areim stänger sin tredje fond

2015-12-18 | Transaktion

Med sitt starka track rekord och etablerade långsiktiga relationer har Areim återigen attraherat kapital från några av världens största institutioner. Denna gång till sin tredje fond, Areim Fond III.

I första stängningen har ungefär hälften av kapitalet till fonden rests. Målet är att ha sista stängning under första halvåret 2016 och Areim siktar på totalt ca 4 miljarder kronor.

I såväl Areim Fond I som i Areim Fond II har både internationella och svenska institutioner investerat. Areim har nu fått förnyat förtroende från några av världens ledande institutionella investerare; Allianz Real Estate, Fjärde AP-fonden (AP4), och Riksbankens Jubileumsfond. PRI Pensionsgaranti investerar med Areim för första gången.

- Detta är ett bra exempel på att vårt tydliga resultatfokus och långsiktiga relationsbyggande ger positiv effekt även i kapitalresningen, säger Leif Andersson, grundare av Areim AB. Vi räknar med att resterande kapital skall vara på plats under 2016.

I likhet med tidigare fonder är Areim Fond III en nordisk value-add fond, med en 12 årig livslängd och en treårig investeringsperiod.

Kontaktperson Areim

Namn: Leif Andersson
Telefon: +46 70 454 65 20
E-post: leif[a]areim.se
Ladda ner v-card ›

Ladda ner pdf

Ladda ner pressmeddelande › Areim stänger sin tredje fond