2017

Pressmeddelanden

2017-09-11 | Transaktion

Areim Fund III har förvärvat tomträtten Gladan 4 belägen på Västra Kungsholmen i Stockholm. Gladan 4 är en kontorsfastighet med en uthyrningsbar area på ca 7,600 kvadratmeter. Byggnaden uppfördes ursprungligen för tryckeri- och förlagsverksamhet och har ägts av samma familj sedan den byggdes 1949.

2017-06-05 | Transaktion

Idag lämnar Areim och Blackstone ett rekommenderat kontanterbjudande för Sponda. THIS RELEASE MAY NOT BE RELEASED, PUBLISHED OR OTHERWISE DISTRIBUTED, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO, DIRECTLY OR INDIRECTLY, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR HONG KONG OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE TENDER OFFER WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW. PLEASE SEE FULL DISCLAIMER IN PRESS RELEASE.