• Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Infranode

Infranode, ett systerbolag till Areim, har lanserat den första sverigebaserade plattformen för långsiktiga investeringar i infrastruktur med ett initialt kapital om 3,35 miljarder kronor.

Länk till Infranode.se