• Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Leif Andersson

"Areims verksamhet handlar i grund och botten om att förtjäna, bygga och vårda förtroenden."

Visst är det fastigheter och kapital vi förvaltar. Men hela vår existens bygger på att vi sköter de förtroenden som vi under åren har fått från ett flertal ledande aktörer i vår bransch.

Förtroenden byggs i relationer. Vi ser mycket långsiktigt på våra relationer och då syftar jag inte bara på vårt internationella kontaktnät utan lika mycket på våra svenska samarbeten. Även om vi kan agera snabbt i varje affär: en kapitalkälla kan bytas ut, ett hus kan köpas eller säljas, kommer vi alltid att finnas kvar och verka på den svenska fastighetsmarknaden.

Att sköta våra relationer med hyresgäster, investerare, konsulter och andra fastighetsägare på bästa möjliga sätt, för bästa möjliga resultat, är helt enkelt en förutsättning för att vi ska nå framgång.

Jag vill påstå att vi lyckas. Det förnyade förtroendet från investerarna i vår andra fond, Areim Fond II, och att vår rådgivningsverksamhet har lett till att fler investerare vill placera kapital i våra fonder är tydliga exempel på detta.

Leif Andersson - Grundare Areim

 

 

Leif Andersson

Telefon: +46 (0)8 501 055 10       
E-post: leif.andersson@areim.se
Ladda ner v-card ›
Leif Andersson ›