• Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Miljö & energi

Miljö är för oss att vara resurs- och energieffektiva från det att en befintlig byggnad rivs och en ny uppförs och används av hyresgäster, till att den byggs om och hyresgästanpassas till framtida krav utan större miljöbelastningar.

I praktiken innebär det en mängd saker som hur sopor hanteras, utformning av cykelparkering, energieffektivitet, system för hyresgästanpassningar, källsortering vid rivning, logistik vid byggnationen med mera. En mängd överväganden måste göras, genom hela byggnadens livscykel, för att kunna leverera miljömässigt smarta byggnader.

Verksamheten är sedan 2011 diplomerad i enlighet med Svensk Miljöbas och vi är sedan 2010 medlemmar i SGBC. Vi strävar alltid efter att utveckla och förbättra våra fastigheter för att uppnå de krav för miljöcertifiering av byggnader som ställs av bl.a. LEED och Green Building.

 

 Läs mer om Leed certifiering ›
Läs mer om Green Building ›
Läs mer om Svensk Miljöbas ›

 

 

 

Läs mer om BREEAM ›

 

Areims miljöberättelse & miljöledningssystem

Kontaktperson Areim

Name: Anna Broman
Phone:+46 8 501 055 07
Email: anna.broman[a]areim.se
Download v-card ›