• Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Fastighetsutveckling

Ett fastighetsutvecklingsprojekt startar med att ett behov uppstår kring en fastighet eller en stadsdel. Areims roll är att knyta ihop kapital, byggherrar, fastighetsägare och nyttjare. Vi är verksamma i flera delar av Sverige men merparten av våra projekt äger rum i och kring Stockholm.

I många fall rör det sig om samarbeten för att lösa en kunds specifika behov i kombination med krav från samhälle, myndigheter och de lönsamhetskrav som Areims partners och investorer ställt.

I fallet Stockholm Waterfront föddes projektet ur Stockholms stads krav på en kongresshall med biosittning för 3000 åskådare och 2000 i bankettsittning.

I andra sammanhang rustar vi upp nedgångna hus, ser till att hyra ut tomma lokaler och skapar lösningar som är miljösmarta, ekonomiska och som underlättar vardagen för våra hyresgäster. Oavsett var vi är verksamma handlar det om att hitta bästa möjliga användningsområde för en fastighet eller ett område.

 

 

Våra fastigheter

Vi investerar i kontors- och handelsfastigheter samt vissa bostadsprojekt i hela Sverige.
Läs mer om våra fastigheter ›

Lediga lokaler

Söker du kontorsutrymme eller behöver du hyra en företagslokal? 
Hitta lediga lokaler här ›