• Print
  • Facebook
  • LinkedIn

LindhagensPorten

Nordvästra Kungsholmens entré får en ansiktslyftning

LindhagensPorten, även känd som Gångaren 10, är belägen vid entrén till ett av de mest expansiva områdena i innerstaden, Nordvästra Kungsholmen. Rondellen vid Lindhagensplan är inkörsporten till en stadsdel under stark omvandling.

Byggnaderna längs Lindhagensgatan har rustats upp och en rad namnkunniga bolag har etablerat sina huvudkontor här sedan 2006. Det som förut var en genomfartsled har förvandlats till esplanad med trädplanteringar.

Vi förvärvade fastigheten 2011. Under de kommande åren kommer vi att ge LindhagensPorten – och därmed även kringliggande miljö – en välbehövlig ansiktslyftning. Huset uppfördes på fyrtiotalet och har sedan renoverats under 80- och 90-talen. Nu ska det göras om till moderna och miljöcertifierade kontorslokaler. Vår plan är även att kunna uppföra bostäder på en del av tomten.

 

LindhagensPorten idag

 

LindhagensPorten igår

Våra fastigheter

Vi investerar i kontors- och handelsfastigheter samt vissa bostadsprojekt i hela Sverige.
Läs mer om våra fastigheter ›