• Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Stockholm Waterfront

Högprofilerat kongresscentrum i stadens hjärta

Mitt i stadens hjärta, vid Klarabergsviadukten, reser sig idag ett nytt kongresscentrum i stål, glas och sten. Det är alltigenom spektakulärt, från den imponerande arkitekturen till det högeffektiva energisystemet.

2007 revs Stockholms gamla postterminal och fick ge plats åt Stockholm Waterfront, med Areims dotterbolag Jarl Asset Management som byggherre. Stockholm Waterfront stod klart 2011.

Där Postens sorteringscentral tidigare låg vid Klara sjö finns nu de tre delar som tillsammans utgör Stockholm Waterfront:

- Waterfront Building, ett kontorshus om 24 600 kvadratmeter.

- Stockholm Waterfront kongresscentrum med kongresshall, konferensytor och festvåning.

- Radisson Blu Waterfront Hotel med 414 rum.

I ett tidigt skede skrevs ett 20-årigt hyresavtal med hotellkoncernen Rezidor och därefter kunde hotell- och kongressdelen av fastigheten avyttras till det norska försäkringsbolaget Vital och kontorsbyggnaden till tyska försäkringsbolaget MEAG.

Själva byggprojektet var stort och komplicerat, mitt i ett trafiktätt område ovanpå vatten. När fastigheten nu är uppförd och tagen i bruk är det en byggnad vars högeffektiva energisystem ligger i framkant både vad gäller teknisk lösning och miljöprofil.

Glasfasaderna innehåller 1 040 kvadratmeter solfångare. Värmeenergin från dem förflyttas och fördelas mellan olika byggnader, från över- till underskott och byggnaden kyls ner med hjälp av vatten som pumpas upp från Mälaren och förvaras i ett 250 ton stort is- och vattenlager i källaren.

Fastigheten är certifierad enligt EU-standarden Green Building och när den nya anläggningen uppfördes återanvändes en stor del av materialet från den byggnad som stod på platsen tidigare.

 Läs mer om Waterfront i: Waterfront #1

 

Våra fastigheter

Vi investerar i kontors- och handelsfastigheter samt vissa bostadsprojekt i hela Sverige.
Läs mer om våra fastigheter ›