• Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Fondförvaltning

Areim förvaltar totalt tre fonder idag. Fondernabestår av en kapitalbas garanterad av några av världens största institutionella investerare. Diskretionärt mandat och tydliga ramar ger oss en unik styrka. Det möjliggör snabba beslutsvägar inom ramen för våra verksamhetsmål, vilket är till stor fördel för såväl hyresgäster som investerare och affärspartners. 

Vi är små nog att vara lyhörda och stora nog för att få tunga förtroenden. Det som styr oss är alltid bästa möjliga resultat. Det, i kombination med vår ambition att ta besluten lokalt, stärker den värdeskapande process vi arbetar med.

 

 

Bygga förtroende

Areims verksamhet handlar i grund och botten om att förtjäna, bygga och vårda förtroenden. Areims grundare Leif Andersson berättar ›