• Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Vi bygger värde

Vår affärsidé är att hitta fastighetsprojekt där vi kan addera värde genom att förbättra och tillföra något. Det kan handla om att hyra ut eller att rusta upp och modernisera. Ibland är det stora projekt där vi är med om att förändra hela stadsbilden och erbjuda något alldeles nytt.

Vi är små nog att vara lyhörda och stora nog för att få tunga förtroenden. Som ett fristående bolag är vi inte bundna till specifika samarbetspartners eller kapitalkällor. Det som styr oss är alltid bästa möjliga resultat.

Det kan handla om att förbättra inomhusklimatet i ett befintligt hus för att skapa nöjda hyresgäster, eller om att skapa den bästa möjliga energilösningen i ett stort nybygge. Det kan också vara att kläcka den skarpaste idén om vad man gör med en bit mark och vad staden och dess invånare saknar just där.

 

Långsiktighet och goda idéer

Vi som arbetar på Areim är alla handplockade för vår kompetens. Vårt företag är tillräckligt litet för att alla ska känna ansvar för hela verksamheten.

Vi har en långsiktig strategi men agerar snabbfotat och lyhört när det behövs. Samtidigt har vi erfarenhet och branschkunnande nog för att ha några av världens största institutionella investerare bakom oss. Det är ett förtroende som vi varje dag förvaltar med största omsorg.

Att utveckla våra fastigheter och ta hand om våra hyresgäster är en självklar del i den verksamhetsprocess som i slutänden bygger värde för våra investerare.Bygga förtroende

Areims verksamhet handlar i grund och botten om att förtjäna, bygga och vårda förtroenden. Areims grundare Leif Andersson berättar ›